Đàn bà .... Bơ đi mà sống!!!

Có bầu rồi cưới - Thì hư 
Mãi không sinh được - Là hỏng 
Sinh con giống cha - Đẻ thuê
Sinh con giống mẹ - Nhìn chả giống ai 
Nuôi con học hỏi - Ôi dào vẽ chuyện
Nuôi con bản năng - Vụng còn dốt nát
Sinh chưa đi làm - Chân dung ăn bám 
Sinh xong đi làm - Khổ thân đứa bé 
Nuôi con sữa mẹ - Có chất gì đâu
Nuôi con sữa ngoài - Không bằng bú mẹ 
Cho con ti mẹ - Ăn mỗi sữa còi, chả được thông minh
Cho con ti bình - Làm gì có sữa, tốn kém ai chi
Đóng bỉm làm gì - Cởi ra chết nóng 
Cởi bỉm mặc quần - Đi đâu cũng tè, ị ra ai bế 
Lấy được chồng chiều - Mèo mù cá rán 
Lấy chồng vũ phu - Ui ngu thì chết 
Lấy chồng bê bết - Chỉ làm trò cười
Lấy được chồng lười - Trời sinh một cặp
Ra đường có gặp - Suốt ngày rong chơi 
Về nhà ôm con - Lười làm trốn việc
Đi đến tiệc tùng - Lùng nhùng bụng xổ 
Nói chung có rổ - Cũng chả kể xong
Phận gái chỉ mong - Có người bầu bạn 
Nhưng đời bốn lạng - Chẳng nổi nửa cân

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.